feb-mar 2022

Koncert i Treenighedskirken
Søndag den 13. marts kl. 16.00
Solist: Lars Rosenlund Nørremark

Jorden rundt på 60 minutter

Program: Musik af bl.a. Lemare, Swinnen, Stoughton og Ellsasser

 

Om solisten
Lars Rosenlund Nørremark

Morten G. LadehoffVelkommen til en jordomrejse i tid og sted, hvor vi kommer på en musikalsk sejltur på Nilen og ombord på Titanic på den skæbnesvangre tur over Atlanterhavet. Vi skal også mindes de faldne i Første Verdenskrig og på parkrundvisning hos den amerikanske rigmand Pierre du Pont. Alt sammen itonesat i fabulerende tonemalerier fremført af organisten Lars Rosenlund Nørremark. Lars fortæller om musikken og undervejs kan man hygge sig med lidt snacks og popcorn.

 

 

 

 

 

Treenighedskirkens orgel
Marcussen & Søn 2017-2018
Tidligere Frederiksborg Orgelbyggeri 1966, 1979. Ombygget og udvidet 1987, 1991 af P. Bruhn & Søn.

Hovedværk: Bordun 16’, Principal 8’, Træfløjte 8’, Oktav 4’, Spidsfløjte 4’, Quint 2 2/3’, Oktav 2’, Cornet I-III, Mixtur IV, Trompet 8’
Svelleværk: Bordun 16’, Bordun 8’ , Gamba 8’, Vox Angelica 8’, Principal 4’, Traversfløjte 4’, Quint 2 2/3’, Waldfløjte 2’, Terts 1 3/5’, Mixtur III, Fagot 16’, Trompet 8’, Obo 8’
Rygpositiv: Gedakt 8’, Fugara 8’, Quintatøn 8’, Principal 4’, Rørfløjte 4’, Fløjte 2’, Sesquialtera II, Scharf II, Vox Humana 8’
Pedal: Subbas 16’, Gedakt 16’, Oktavbas 8’, Gedakt 8', Oktav 4’, Quintatøn 4', Nathorn 2', Basun 16’, Trompet 8’, Trompet 4’
Koblinger:

Tremulant for alle værker. Cymbelstjerne

Koblinger:
Mekaniske: H+R, H+S, H+R 415Hz, P+R, P+H, P+S
Elektriske: R+S, H+S, H+H4’, H+H16’, H+S4’, H+S16’, S+S4’, S+S16’, P+H4’, P+S4’

Orglet i Treenighedskirken

Om kirken
Treenighedskirken, Grådybet 23, 6700 Esbjerg

TreenighedskirkenTreenighedskirken blev indviet i 1961. Kirken er den første ”moderne” kirke i byen og den er tegnet af de lokale arkitekter Knud Thomsen og E. Flagstad Rasmussen. De store trekantede ruder i glasmosaik er kirkens mest betagende udsmykning; alle udført af kunstneren Jens Urup. De tre mosaikker er udformede over de tre store kirkehøjtider jul, påske og pinse, mens den fjerde mosaik, der indrammer orglet, har navnet ”livets vand”. I juleruden mod nord fanges blikket af den store røde Betlehemsstjerne. I påskeruden mod øst samles symbolikken omkring det røde kors på Golgata. I pinseruden mod syd ses de tolv røde ildtunger ud over hele mosaikkens felt. De smalle mosaikker omkring orglet bæres af blå nuancer, som vand der løber ned. I december 1999 blev kirken alvorligt skadet af den voldsomme orkan. Det medførte store skader på bl.a. murværk og orgel. Dele af det nedfaldne kobbertag blev anvendt til et kors, placeret udenfor kirken. Korset er udført af kunstneren Erik Heide.