feb-mar 2018

Koncert i Jerne Kirke
Mandag den 5. marts kl. 16.30
Solist: Vibeke Vanggaard

Program: Musik af J.S. Bach, C. Ph. E. Bach og Erling D. Bjerno

 

Om solisten
Vibeke Vanggaard

Vibeke VanggaardVibeke Vanggaard er er født i 1972 i Nordjylland, hvor hun som 14 årig fik sit første organistembede. Tre år senere blev hun optaget på musikkonservatoriet i København, hvor hun som lærere havde Hans Fagius og Bine Bryndorf. Hun har yderligere studeret et år i Fankrig hos Susan Landale og har deltaget i adskillige mesterkurser. I januar 2017 blev Vibeke Vanggaard ansat som Domorganist i Maribo. Hun er herudover hyppigt brugt som freelance orgelsolist i Danmark og udlandet.

 

 

 

 


Orglet i Jerne Kirke
Bygget af Th. Frobenius & Sønner 1977, udvidet 1990. 20 stemmer

Hovedværk: Gedakt 16', Principal 8', Rørfløjte 8', Gamba 8',
Oktav 4', Gedakt 4', Oktav 2', Mixtur IV, Dulcian 8'
Overværk: Gedakt 8', Rørfløjte 4', Quint 2 2/3', Waldfløjte 2',
Terts 1 3/5', Quint 1 1/3', Tremulant
Pedal: Subbas 16', Principal 8', Gedakt 8', Oktav 4',
Mixtur III, Fagot 16'
  Normalkopler

Om kirken
Jerne Kirke, Møllebakken 2, 6705 Esbjerg

Jerne KirkeJerne kirkes ældste dele stammer fra slutningen af 1100-tallet. Kirken er ombygget flere gange. Mest markant har kirken som de fleste andre fået tilføjet våbenhus og tårn, begge dele i sidste halvdel af 1400-tallet. På korets sydside er der omkring 1740 tilføjet et gravkapel, der nu bruges som sakristi. Kirkens indre fremstår hvidkalket. Af inventaret må fremhæves døbefonten, der er så gammel som kirken selv, prædikestolen fra 1500-tallet, altertavlen fra 1654 og det store barokepitafium over Maturin Castensen, der døde 1747. Kirkens orgel er fra 1977, med senere udvidelser. I våbenhuset er opsat fem gravsten fra 1700-tallet over medlemmer af slægten Spangsberg. Andre gamle gravsten fra Jerne kirkegård er opsat i kapellet i Novrup, og en såkaldt bondegravsten fra middelalderen står vest for våbenhuset.