feb-mar 2024

Koncert i Guldager Kirke
Onsdag den 6. marts kl. 20.00
Solist: Jesper Topp

Program: Stumfilm "Jeanne d´'Arcs lidelse og død"
præsenteres med orglet som lydside - improviseret af organist Jesper Topp

 

Om solisten
Jesper Topp 

Jesper Topp Jeanne d'Arcs lidelse og død (La Passion de Jeanne d'Arc) er en fantastisk film fra  1928 instrueret af den danske filminstruktør Carl Th. Dreyer. Filmen omhandler  Jeanne d'Arcs retssag, dom og henrettelse i Rouen i 1431. Retten var sat af den  katolske kirke, som nåede at holde 29! møder om den verserende sag. Hos  Dreyer er retsagen af hensyn til filmens udformning skåret ned til en enkelt dag - og er i sit udtryk endog meget intens. Filmen er en stumfilm og præsenteres i  her med orglet som filmens lydside - improviseret af organist Jesper Topp fra Jerne Kirke - Esbjerg. 

Jesper Topp er uddannet på Vestjysk Musikkonservatorium (det nuværende Syddansk Musikonservatorium og Skuespillerskole) under organisterne Lasse Ewerlōff og Peter Møller, og tog i 1992 kirkemusikalsk diplomeksamen fra samme sted. Herfra forsatte han i 1994 på Det Kongelige danske Musikkonservatorium´s solistklasse, hvorfra han havde debut i 1997 som elev af Docent Hans Ole Thers.  

Endvidere har Jesper Topp en række kurser og studieophold bag sig: i kunstspil hos Professor Hans Fagius samt i kirkespil og improvisation hos Professor Bine Bryndorf, studieophold i London og Paris hos henholdsvis Ian Simcock, Nicholas Danby, samt Susan Landale.  

Jesper Topp kendes også som komponist af orgelmusik, korværker og kammermusik, som udøvende koncertmusiker samt optrådt på forskellige CD-udgivelser i årenes løb. 

Desuden har Jesper Topp også haft et pædagogisk virke som lærer ved Løgumkloster Kirkemusikskole samt som gæsteinstruktør i orgelspil hos Dansk Kirkemusikerforening.  

Sluttelig har Jesper Topp en række ansættelser bag sig - først som organist ved St. Darum Kirke 1988-89; dernæst Den Danske Kirke i London, 1989-90; samt Otterup Kirke på Fyn i årene 1993-97. Siden 1997 har Jesper Topp har haft sit virke som organist ved Jerne Kirke i Esbjerg. 

 


Orglet i Guldager Kirke

Bygget i 1966 af Marcussen & Søn
Renoveret og ombygget i 2019 af P. G. Andersen, 17 stemmer

Hovedværk:

Principal 8’, Rørfløjte 8’, Oktav 4’, Oktav 2’, Mixtur III/IIII, Trompet 8’

Overværk:

Quintatøn 8’, Gedakt 8’, Fløjte 4’, Gemshorn 2’, Quint 2 2/3’, Terts 1 3/5’, Nasat 1 1/3, Tremulant

Pedal:

Subbas 16’, Oktav 8’, Oktav 4’, Fagot 16’

Koblinger: I+II P+I P+II
Orglet i Guldager Kirke

Om kirken
Guldager Kirke, Kirkevænget 7, Guldager, 6710 Esbjerg V

Guldager KirkeGuldager Sogn og Guldager Kirke nævnes første gang cirka år 1350 i kirkelisten ”Ribe Oldemoder”. Kirkens jordtilliggende - den jord, der hører til kirken - er heri sat til højeste ydelse. Kirken er over de følgende århundreder privatejet, som det var almindeligt. Jordtilliggendet var en god kapital for ejeren af kirken. Jordens udbytte blev blandt andet brugt til at ansætte en præst. En sognepræst nævnes i de første skriftlige kilder i 1462 og 1488.
Den oprindelige kirkebygning i Guldager var en romansk kirke fra 1100-tallet, viet til Sankt Martin (biskop Martin af Tour, der levede i årene 315 – 397. Det er ham, der har lagt navn til Mortensaften 10. november og Mortensdag 11. november.